کادویاب - کادو چی بخرم ؟

کادویاب کمکت میکنه.

شده ندونی برای خانوادت، دوستت، همکارت یا هرکس دیگه ای کادو تولد چی بخرم، کادو روز مادر چی بخرم، ولنتاین چی بخرم یا اصلا کادو چی بخرم ! کادویاب بهترین ایده های خرید هدیه رو با کمک هوش مصنوعی و شناخت کاراکتر شخص مورد نظرت بهت پیشنهاد میده.